Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
105.524
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
101.244
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 05/07/2020 11:15:29

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
1684826
Đang online: 2
Hôm qua: 130413
Tháng trước: 294140
Giới thiệu

ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ TỰ NGUYỆN

Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG