Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả

Tìm thấy 603 thủ tục

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Mức độ 3 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Mức độ 3 Thủ tục cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính (nội tỉnh). Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
5 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
6 Mức độ 3 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 Mức độ 3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
10 Mức độ 3 Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
11 Mức độ 3 Cấp lại, cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật UBND Huyện, Thị xã, Thành phố Bảo trợ xã hội
12 Mức độ 3 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng UBND Huyện, Thị xã, Thành phố Bảo trợ xã hội
13 Mức độ 3 Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng UBND Huyện, Thị xã, Thành phố Bảo trợ xã hội
14 Mức độ 3 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp huyện quản lý UBND Huyện, Thị xã, Thành phố Bảo trợ xã hội
15 Mức độ 3 Xác định mức độ khuyết tật, cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND Huyện, Thị xã, Thành phố Bảo trợ xã hội