Tìm thấy 603 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cấp giấy phép bưu chính (nội tỉnh).
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
5
Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạn.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
6
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
7
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
8
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
9
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
10
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
11
Cấp lại, cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
12
Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
13
Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
14
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp huyện quản lý
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
15
Xác định mức độ khuyết tật, cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội