Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 sẽ bỏ qua bước Nộp lệ phí.

Tìm thấy 522 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép họp báo sở Thông tin truyền thông Phú Thọ
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tính hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Thành lập cơ quan đại diện của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Phú Thọ
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
8
Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
9
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
10
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
11
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
12
Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
13
Xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp làm chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
14
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ gói, kiện
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
15
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn