Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
2
Cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
3
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên báo chí in của Trung ương (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
4
Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
5
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
6
Phát hành thông cáo báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
7
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tính hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
8
Thành lập cơ quan đại diện của các cơ quan báo chí Việt Nam tại Phú Thọ
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
9
Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
10
Thẩm định hồ sơ đổi thẻ nhà báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
11
Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
12
Đề nghị/thông báo họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
13
Cấp giấy phép bưu chính đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
14
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
15
Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính