Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
17
Sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
18
Xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp làm chi nhánh, Văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
19
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh đối với trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ gói, kiện
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
20
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
21
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật biểu diễn
Mức độ 3
22
Cấp lại, cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
23
Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
24
Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
25
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp huyện quản lý
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
26
Xác định mức độ khuyết tật, cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
27
Bổ nhiệm vào ngạch công chức
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
28
Thu hút về cấp xã công tác đối với người có trình độ đại học được đào tạo ở trong nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
29
cấp lại bản chính giấy khai sinh 01
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công chứng
Mức độ 3
30
Cấp giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Mức độ 3
Sở Nông nghiệp và PTNT
Chăn nuôi