Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 550 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
THU TUC TEST
Mức độ 4
Văn phòng UBND tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Mức độ 3
32
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
33
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
34
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
35
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
36
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
37
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
38
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (áp dụng cho cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
39
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
40
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
41
Cấp lại sổ BHXH do mất
Mức độ 3
Bảo hiểm xã hội
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 3
42
Cấp lại thẻ BHYT có thay đổi thông tin
Mức độ 3
Bảo hiểm xã hội
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 3
43
Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin
Mức độ 3
Bảo hiểm xã hội
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 3
44
Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
45
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Cũ)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ