Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 560 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
556
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động
Mức độ 3
557
Thủ tục đăng ký xoá đăng ký góp vốn bằng QSD đất, QSH tài sản gắn liền với đất.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động
Mức độ 3
558
Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động
Mức độ 3
559
Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động
Mức độ 3
560
Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký biến động