Tìm thấy 603 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
47
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
48
Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
49
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Cũ)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
50
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
51
Cấp Giấy phép Liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ (trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
52
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
53
Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại (trừ phương tiện của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các Bộ, các cơ quan thuộc các Bộ có trụ sở đóng tại Hà Nội
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
54
Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (trừ phương tiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
55
Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung Quốc
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
56
Cấp Giấy phép xe tập lái (Cũ)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
57
Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
58
Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
59
Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô (cŨ)
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
60
Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ