Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 561 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
62
Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
63
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
64
Cấp phù hiệu, biển hiệu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
65
Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
66
Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
67
Cấp đổi phù hiệu, biểu hiệu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
68
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
69
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân trong cùng một tỉnh
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
70
Thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch lái xe loại 1, loại 2.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
71
Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
72
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
73
Đăng ký chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
74
Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dụng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
75
Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ