Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
77
Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
78
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
79
Cấp phù hiệu, biển hiệu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
80
Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
81
Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
82
Cấp đổi phù hiệu, biểu hiệu
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
83
Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân trong cùng một tỉnh
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
84
Thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch lái xe loại 1, loại 2.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
85
Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
86
Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
87
Đăng ký chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi.
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
88
Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dụng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
89
Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Mức độ 3
Sở Giao thông Vận tải
Đường bộ
Mức độ 3
90
Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai