Tìm thấy 2304 thủ tục

Mức độ 2
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 2
Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Mức độ 2
Kiểm tra-ban dân tộc
Mức độ 3
Cấp lại sổ BHXH do mất
Mức độ 3
Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin
Mức độ 3
Cấp lại thẻ BHYT có thay đổi thông tin
Mức độ 2
Chấp thuận đăng ký sinh hoạt Đạo Tin lành (Đối với tổ chức Tin lành được Nhà nước công nhận) (TTHC mức 1)
Mức độ 2
Đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác (TTHC mức 2)
Mức độ 2
Thanh lý và chấm dứt dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh (TTHC mức 2)
Mức độ 2
Phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư (TTHC mức 1)
Mức độ 2
Thành lập Đoàn luật sư (TTHC mức 1)
Mức độ 2
Đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao (TTHC mức 1)
Mức độ 2
Quyết định đủ điều kiện kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (TTHC mức 1)
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt (TTHC mức 1)
Loading...