Mức độ 2  Cho phép họp báo (nước ngoài)

Ký hiệu thủ tục: SoTTTT.01
Lượt xem: 4907
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 02103846647
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý + Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan Nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại các địa phương khác ngoài Hà Nội gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

 

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);

File mẫu:

  • Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân Tải về

+Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.
+Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.
+Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ.