Mức độ 3  Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Ký hiệu thủ tục: BC04
Lượt xem: 2189
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông.
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện - Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành – phường Tân Dân, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.3811.486 – Fax: 0210.3811485.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - Không quá 30 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép.
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT, ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin;
- Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT, ngày 4/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin.

- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện đầy đủ, nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức và chuyển cho phòng chuyên môn;

- Ngay trong ngày tiếp nhận, phòng chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ gửi trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa để thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin phép xuất bản bản tin, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời và nêu rõ lý do;

- Tổ chức mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông để nhận kết quả.

- Tờ khai xin cấp giấy phép xuất bản bản tin (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (theo mẫu);
- Bản sao quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền;
- Măng séc của bản tin.

File mẫu:

  • Đơn xin cấp giấy phép xuất bản theo mẫu quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin Tải về

- Cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
+ Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin;
+ Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi