Mức độ 3  Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tính hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Ký hiệu thủ tục: BC07
Lượt xem: 4284
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Sở Thông tin và Truyền thông.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Chứng nhận đăng ký.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ (Số 02 Lê Văn Duyệt, P1, Tp.Việt Trì, Phú Thọ). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ:

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính, Sở Thông tin và Truyền thông gửi giấy hẹn đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức.

- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ.

Khi đến nhận kết quả phải đem theo giấy hẹn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu ký nhận vào sổ và trao kết quả cho người nhận.

Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ gửi kết quả qua đường bưu chính.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung);
- Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới.

File mẫu:

Không