Mức độ 2  Cấp lại giấy phép bưu chính hoạt động trong phạm vi nội tỉnh khi hết hạn

Ký hiệu thủ tục: BU03
Lượt xem: 2778
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật Bưu chính ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ (Số 02 Lê Văn Duyệt, P1, Tp.Việt Trì). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ:

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính, Sở TT&TT gửi giấy hẹn đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp, tổ chức.

- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở TT&TT.

Khi đến nhận kết quả phải đem theo giấy hẹn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu ký nhận vào sổ và trao kết quả cho người nhận.

Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ gửi kết quả qua đường bưu chính (nếu tổ chức không có yêu cầu khác)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (Phụ lục V - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP);
- Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
- Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
- Các tài liệu sau đây nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất:
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (Phụ lục V - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP) Tải về

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính phải gửi trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày