Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
19.475
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
16.148
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 30/01/2023 15:16:17

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
13006004
Đang online: 3
Hôm qua: 3066
Tháng trước: 319510
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG