Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
199.451
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
190.814
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 22/05/2022 17:33:33

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
6890730
Đang online: 12
Hôm qua: 25388
Tháng trước: 289285
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG