Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
56.567
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
48.746
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 04/03/2024 10:59:49

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
17164473
Đang online: 2
Hôm qua: 0
Tháng trước: 0
Giới thiệu
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
https://lh3.googleusercontent.com/heV0wRxN0hL_57WMGPfziRxz-HynovSiIU74yeZs4rxLGhZM66vlQXEQsUmy4XQojUBCjxf15BdaSEWlWVZKmYvXyLTW0tCJw-zAqkgLQa_5ZsPDmAblZWZN1xi3E69xtENOtRKw_w=w2400