Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
179.782
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
169.088
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 15/06/2024 21:45:59

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2024

thời gian cập nhật số liệu: 15/06/2024 21:45:59

Số lượt truy cập
17165335
Đang online: 1
Hôm qua: 28
Tháng trước: 263
https://lh3.googleusercontent.com/heV0wRxN0hL_57WMGPfziRxz-HynovSiIU74yeZs4rxLGhZM66vlQXEQsUmy4XQojUBCjxf15BdaSEWlWVZKmYvXyLTW0tCJw-zAqkgLQa_5ZsPDmAblZWZN1xi3E69xtENOtRKw_w=w2400