Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
180.433
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
169.974
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 07/06/2023 19:59:55

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
14514877
Đang online: 39
Hôm qua: 11216
Tháng trước: 390455
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
https://lh3.googleusercontent.com/heV0wRxN0hL_57WMGPfziRxz-HynovSiIU74yeZs4rxLGhZM66vlQXEQsUmy4XQojUBCjxf15BdaSEWlWVZKmYvXyLTW0tCJw-zAqkgLQa_5ZsPDmAblZWZN1xi3E69xtENOtRKw_w=w2400