Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
25.813
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
22.156
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 04/02/2023 00:27:20

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
13044197
Đang online: 1
Hôm qua: 9097
Tháng trước: 193193
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG