CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2022.QLBC.01 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. Bưu chính
2 2023.CNTT.01 Cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử Công nghệ thông tin
3 2020STTTT_PTTT56 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
4 2023.CNTT.02 Đánh giá mức độ Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ Công nghệ thông tin
5 2020STTTT_PTTT02 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
6 2020STTTT_XBI06 Cấp lại giấy phép hoạt động in; Xuất bản, in, phát hành
7 2020STTTT_BC03 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
8 2020STTTT_PTTT03 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
9 2020STTTT_XBI12 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, in, phát hành
10 2020STTTT_PTTT04 Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
11 2020STTTT_XBI14 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, in, phát hành
12 2020STTTT_PTTT17 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
13 2020STTTT_XBI05 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, in, phát hành
14 2020STTTT_XBI13 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Xuất bản, in, phát hành
15 2020STTTT_PTTT06 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử