CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 469 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2018.BTXH.01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội
2 2018.BTXH.CX.04 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng bảo trợ xã hội (cấp xã )
3 2018.CSTE.01 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em. Bảo vệ chăm sóc trẻ em
4 2020.CSCX.001 Giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội, cơ yếu đã phục vụ, xuất ngũ thôi việc Chính Sách (cấp xã)
5 2020.CSCX.002 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ thôi việc (đối tượng từ trần). Chính Sách (cấp xã)
6 2018.CT.01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
7 1.000655 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
8 1.004583 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
9 2018.GD.001 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục & Đào tạo
10 2018.GD.002 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục & Đào tạo
11 2018.GD.007 Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục & Đào tạo
12 2018.GD.009 Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục & Đào tạo
13 2018.GD.010 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục & Đào tạo
14 2018.GD.011 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục & Đào tạo
15 2018.GD.013 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục & Đào tạo