CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1970 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 2020.TMQT.16. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại. Thương Mại Quốc Tế
92 2020.TMQT.17. Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini. Thương Mại Quốc Tế
93 2020.TMQT.18. Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Thương Mại Quốc Tế
94 2020.TMQT.19. Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Thương Mại Quốc Tế
95 2020.VLCN.01. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
96 2020.ATTP.03. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
97 2.000033. Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
98 2020.XTTM.01. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
99 2020.XTTM.02. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
100 2020.XTTM.04. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
101 2020.XTTM.05. Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
102 2021.GDDT.01 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân
103 2020.GDDT.38. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục. Giáo dục và đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
104 2020SGDDT_QCTS02 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thi, tuyển sinh
105 2020SGDDT_GDDT01 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục. Giáo dục trung học