cấp lại GPLX hạng A1 bị mất

Hà Văn Bích — lúc 08:28:56 ngày 09/06/2020

Kg: Trước kia tôi có GPLX mô tô do sở GTVT tỉnh Ninh Bình cấp. Hiện tại gia đình tôi đã chuyển hộ khẩu về sinh sống ở Phú Thọ. Vậy tôi có thể làm thủ tục xin cấp lại GPLX mô tô đã bị mất tại sở GTVT tỉnh Phú Thọ được không?

Trả lời

Anh chị có thể thực hiện tại sở Trung tâm PVHCC tỉnh Phú Thọ. bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở GTVT. Số điện thoại liên hệ 02102222555 gắp sở GTVT

Quản trị hệ thống — lúc 22:12:45 ngày 08/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi