TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
TẠ NHƯ NGỌC - H44.35.24-240422-0005
Ngày nộp: 22/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
NGUYỄN HỮU HẢI - H44.09-240415-0002
Ngày nộp: 19/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
LÊ VĂN VỆ - H44.34.19-240422-0018
Ngày nộp: 22/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
PHẠM MẠNH HOÀ - H44.27-240403-0052
Ngày nộp: 03/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
CAO LAN HƯƠNG (MỞ RỘNG CẢI TẠO AO QUAN KHU LÂM NGHĨA TT LÂM THAO ) - H44.27-240327-0042
Ngày nộp: 27/03/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG (HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN KHU SONG CẦU KHU 16 TIÊN KIÊN ) - H44.27-240326-0044
Ngày nộp: 26/03/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN (XÂY DỰNG NHÀ TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO CƠ QUAN HUYỆN ỦY ,UBND HUYỆN LÂM THAO ) - H44.27-240415-0026
Ngày nộp: 15/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG - H44.12-240409-0002
Ngày nộp: 09/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
ĐỖ THỊ BÍCH PHƯỢNG - H44.12-240409-0001
Ngày nộp: 09/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
NGUYỄN THÙY ANH. KCN PHÚ HÀ - H44.12-240413-0008
Ngày nộp: 15/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
NGUYỄN THÙY ANH. KCN PHÚ HÀ - H44.12-240413-0007
Ngày nộp: 15/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024
NGUYỄN THÙY ANH. KCN - H44.12-240413-0006
Ngày nộp: 15/04/2024 - Ngày có kết quả: 22/04/2024