Mức độ 2  Phát hành thông cáo báo chí

Ký hiệu thủ tục: BC10
Lượt xem: 2629
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh Phú Thọ .
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 02103846647
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí, UBND cấp tỉnh không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phát hành thông cáo báo chí.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản cho phép phát hành thông cáo báo chí
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý + Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
+ Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
+ Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 9/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp phép để thực hiện thủ tục một cửa.
+ Quyết định số 28/2002/ QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ba hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí gửi hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở. Trường hợp phát hành thông cáo báo chí có tổ chức họp báo, đề nghị gửi hồ sơ đến cơ quan giải quyết đề nghị họp báo.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ.  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả.

- UBND tỉnh giao cho bộ phận có liên quan thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì cho phép phát hành thông cáo báo chí. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Đơn đề nghị (theo mẫu)

File mẫu:

  • Đơn đề nghị (Mẫu 01/BTTTT - Thông tư 04/2014/TT-BTTTT) Tải về

* Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:
+Có người chịu trách nhiệm về phát hành thông cáo báo chí;
+Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;
+Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc phát hành thông cáo báo chí.
* Đối với cơ quan tổ chức nước ngoài:
+Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
+Có người chịu trách nhiệm về phát hành thông cáo báo chí;
+Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;
+ Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc phát hành thông cáo báo chí.