Mức độ 2  Thẩm định hồ sơ cấp thẻ nhà báo

Ký hiệu thủ tục: BC01
Lượt xem: 3334
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 ngày (ngày làm việc) kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí.
- Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Báo chí.
- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/04/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Bộ Văn hoá Thông tin ( nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về Hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ (Số 02 Lê Văn Duyệt, F1, Tp. Việt Trì, Phú Thọ). Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ :

- Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ.

Khi đến nhận kết quả phải đem theo giấy hẹn. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra giấy hẹn, yêu cầu ký nhận vào sổ và trao kết quả cho người nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt, đóng dấu của cơ quan báo chí (Mẫu số 1);
- Những người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng nhà nước xác nhận;
- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo của cơ quan báo chí có chữ ký, đóng dấu xác nhận của: Người đứng đầu cơ quan báo chí, đại diện cơ quan chủ quản, đại diện cấp Hội nhà báo, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông (mẫu số 2);
- Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây là Bộ Văn hoá và Thông tin) cấp có công chứng.

File mẫu:

Không